Kontaktadressen

Projektleitung

Bundesamt für Umwelt BAFU:

Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften
Glenn Litsios
3003 Bern
Telefon 058 469 30 19
glenn.litsios E-Mail
www.bafu.admin.ch

Auftragnehmer

Leitung:

Hintermann & Weber AG
Ökologische Beratung, Planung und Forschung
Adrian Zangger
Austrasse 2a
CH-4153 Reinach
Telefon 061 717 88 88
reinach E-Mail
www.hintermannweber.ch